Radonhus och vikten av radonmätning

Radonhus

Byggnader med höga radonhalter benämns ofta som radonhus. Det är viktigt att identifiera dessa byggnader för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder.

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan tränga in i byggnader från marken. Den bildas naturligt när uran bryts ner i marken. När radon samlas i höga halter inomhus kan det utgöra en allvarlig hälsorisk. 

1. Vad är Radon?

Radon är en radioaktiv gas som uppstår naturligt när uran bryts ner i marken. Den kan tränga in i byggnader via sprickor i grunden, genom rörledningar och andra öppningar. När radon ackumuleras inomhus, kan det nå farliga halter.

2. Hälsorisker med radon

Huvudproblemet med radon är dess koppling till lungcancer. När radon sönderfaller, bildas radioaktiva partiklar som kan fastna i lungorna när man andas in dem. Dessa partiklar kan skada lungvävnaden och öka risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige, vilket gör det till den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

3. Radonhus: Identifiering och åtgärder

Byggnader som har höga radonhalter kallas ofta för radonhus. Det är viktigt att identifiera dessa hus för att kunna vidta åtgärder för att minska radonhalten och därmed risken för hälsoproblem.

4. Varför radonmätning är viktigt

Det primära skälet till att göra radonmätning är att skydda hälsan. Genom att mäta radonhalterna i ditt hem kan du identifiera om det finns en fara och vidta åtgärder för att sänka halterna.

5. Hur görs en radonmätning?

Radonmätning görs vanligtvis med små detektorer som placeras ut i bostaden under en längre period, ofta mellan två till tre månader under eldningsäsongen. Dessa detektorer samlar upp radon och skickas sedan till ett laboratorium för analys. Det är viktigt att mäta radon under vintermånaderna då radonhalterna brukar vara som högst.

6. Åtgärder radonhus

Om radonmätningen visar att ditt hem har höga radonhalter, finns det flera åtgärder som kan vidtas för att minska dessa. Vanliga metoder är förbättrad ventilation, tätning av sprickor i grunden, och installation av radonsug som ventilerar bort radonet från byggnaden.

Radon kan vara farligt och ska inte ignoreras. Genom att utföra radonmätning kan du identifiera om ditt hem är ett radonhus och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda dig och din familj.