Radonhus och vikten av radonmätning

Byggnader med höga radonhalter benämns ofta som radonhus. Det är viktigt att identifiera dessa byggnader för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder. Radon är en osynlig och luktfri gas som kan tränga in i byggnader från marken. Den bildas naturligt när uran bryts ner i marken. När radon samlas i höga halter inomhus kan det utgöra… Fortsätt läsa Radonhus och vikten av radonmätning